Важно за бенефициерите по ПРСР 2014-2020, които провеждат процедури по ПМС 160

PRSR and PMDR / 12.04.2024
Директни плащания / 11.04.2024
PRSR and PMDR / 05.04.2024
Схеми и мерки за подпомагане

Схеми и мерки за подпомагане

Регламенти, закони, наредби

Регламенти, закони, наредби

Уведомления

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация

Обяви за работа в ДФЗ

Обяви за работа в ДФЗ

Анкети

Анкети

Подай сигнал

Подай сигнал

Важни дати и срокове

Важни дати и срокове

Финансова информация

Финансова информация

Система за сигурно електронно връчване

Система за сигурно електронно връчване

Външни системи

Външни системи