Банкови сметки на ДФ "Земеделие"


Бюджетна сметка на ДФ "Земеделие":

IBAN BG51 BNBG 9661 3000 167901

Сметка за чужди средства на ДФ "Земеделие":

IBAN BG32 BNBG 9661 33001679 03

Сметка за средства от Европейския съюз на ДФ "Земеделие" - РА:

IBAN BG87 BNBG 9661 3200 1700 01

Сметка за чужди средства на ДФ "Земеделие"- РА:

IBAN BG34 BNBG 9661 3300 1700 01

Плащания в СЕБРА

Плащания РА

Плащания РА

Плащания ДФЗ-бюджет

Плащания ДФЗ-бюджет

Бюджет и финанси

Бюджет и ССЕС на ДФЗ

Сборна информация за ЕБК 8400 и 2200

Отчети ДФЗ

Отчети ДФЗ - РА