Обратно 175 проекта са подадени по схемата за инвестиции в растениевъдството

175 проекта са подадени по схемата за инвестиции в растениевъдството

175 проекта са подадени по схемата за инвестиции в растениевъдството

    175 земеделски стопани подадоха заявления за подпомагане по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“. Подадените проекти са за 13 млн. лв. (13 139 117 лева). Бюджетът по схемата за 2022 г., утвърден с Решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“, е в размер на 10 000 000 лева и ще се разпределя до изчерпването му по реда на кандидатстване.

    Приемът по помощта беше отворен от 8 март до 8 април 2022 г. Документи се приемаха в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) по място на осъществяване на дейността по проекта.

   Постъпилите 175 проекта са за:

    - машини, оборудване и линии за охлаждане и съхранение на продукция;

    - машини, оборудване и линии за подготовка за продажба;

    - машини, оборудване и съоръжения за защита от слана и градушки.

   Приетите заявления подлежат на проверка за допустимост въз основа на определените по схемата условия и изисквания, както и утвърдените лимити и референтни цени.