Обратно 2,5 % лихва за кредити от ДФЗ за инвестиции в селското стопанство

2,5 % лихва за кредити от ДФЗ за инвестиции в селското стопанство

2,5 % лихва за кредити от ДФЗ за инвестиции в селското стопанство

   Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” преутвърди годишна лихва в размер на 2,5% за отпусканите пряко от Фонда инвестиционни кредити за 2022 г.
    През периода от 2002 до началото на 2014 г. годишният лихвен процент по отпусканите кредити беше в размер на 6 %.
    От 2014 г. този лихвен процент беше намален на 5 %, а през 2016 г. на 4 %. През 2019 г. и 2020 г. лихвеният процент, прилаган за кредитите, беше в размер на 3 %, а през 2021 г. – 2,5 %. От облекчените лихвени условия могат да се възползват кандидатите по следните две инвестиционни схеми за кредитиране:
-  Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство;
- Схема за кредитиране на лица с одобрени проекти по Националната програма по пчеларство 2020 – 2022 г.