Обратно До 8 април е приемът по схемата за инвестиции в растениевъдството

До 8 април е приемът по схемата за инвестиции в растениевъдството

До 8 април е приемът по схемата за инвестиции в растениевъдството

   До 8 април се приемат проекти по инвестиционната схема за държавна помощ „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“ за 2022 г. Земеделските стопани, включително организации и групи производители, могат да подадат заявления за подпомагане в Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ по място на осъществяване на дейността по проекта.

     Определеният бюджет на помощта за 2022 г. е в размер на 10 млн. лв., който ще се разпределя до изчерпването му по реда на кандидатстване.

    Максималният размер на помощта по схемата е в размер до 120 хил. лева, като се възстановяват до 50% от извършените разходи за инвестиции. За закупуване на бокспалети, каси и щайги за многократна употреба максималният размер на помощта е до 24 000 лв., а за закупуване на оборудване за силозни стопанства е до 50 000 лева. Подпомагането се предоставя за покриване на част от разходите за закупуване на машини и оборудване за подготовка за продажба, охлаждане и съхранение при производството на собствена първична земеделска продукция, машини, оборудване и съоръжения за защита от слана и градушки.

    Схемата е разработена по предложение на браншовите организации в сектор „Растениевъдство“ и се прилага за трета година. Срокът й на действие е удължен до 31.12.2022 г.