Обратно Над 10,4 млн. лева изплати ДФЗ на ветеринарните лекари

Над 10,4 млн. лева изплати ДФЗ на ветеринарните лекари

                           Общо за 2023 г. са изплатени над 18,7 млн. лева за имунопрофилактика на животни

Над 10,4 млн. лв. (10 435 070 лв.) бяха платени на 963 ветеринарни лекари тази седмица по схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите в Република България“, за дейности, извършени в периода 01.06.2023 г. - 30.10.2023 г.
Общо за 2023 г. Държавен фонд „Земеделие“ е изплатил над 18,7 млн. лв. (18 748 584 лв.) за провеждане на имунопрофилактика на животни на ветеринарните лекари по държавната помощ. Изплащането е на траншове, като през годината са платени още два превода:
За дейности, извършени в периода 16.11.2022 г.-31.12.2022 г., са платени 1 311 501 лв. на 637 ветеринарни лекари.
За дейности, извършени в периода 01.01.2023 г.-31.05.2023 г., са изплатени 7 002 013 лв. на 945 ветеринарни лекари.
С финансовата подкрепа се покриват до 100% от допустимите разходи за услуги, свързани с изпълнение на мерките от Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните.