Обратно Уведомителните писма за Кампания 2021 са достъпни в СЕУ

Уведомителните писма за Кампания 2021 са достъпни в СЕУ

Уведомителните писма за Кампания 2021 са достъпни в СЕУ

    Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) издаде и публикува в Системата за електронни услуги (СЕУ) 59 164 уведомителни писма за извършени оторизации и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания, базирани на площ за Кампания 2021.

   Регистрираните в системата земеделски стопани могат да получат електронните документи само през личния си профил. Припомняме, че до там се стига, като влезете в СЕУ от там към основното меню ”Справки”, секция „Кореспонденция“ - „Уведомителни писма“, с възможност за „Сваляне на файл“, от където се зарежда и самото писмо за конкретния бенефициент. При изтегляне на уведомителното писмо то се счита за връчено, като от следващият ден започва да тече 14-дневен срок, в който при несъгласие, бенефициерите на ДФЗ могат да обжалват писмата по реда на АПК.

   Кандидатите, които все още нямат регистрация в СЕУ, могат да получат уведомителните си писма на място в областната дирекция на Фонд „Земеделие“ по адрес на регистрация за юридическо лице и едноличен търговец или постоянен адрес за физическо лице.