Обратно Започнаха плащанията по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“

Започнаха плащанията по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“

Започнаха плащанията по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“

   Държавен Фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе близо 7, 7 млн. лв. (7 661 064 лв.) на 553  земеделски стопани, кандидатствали по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г. 
   Общо 935 фермери подадоха документи за подпомагане по мярката за 2022 г. Финансовата помощ на кандидатите се изплаща поетапно – след приключване на всички проверки, които продължават и в момента.
   Ставките, по които се отпуска помощта са индексирани в съответствие със Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г. Техният размер е разписан в изменението на Наредба № 4 от 2017, обнародвана в „Държавен вестник“ – бр. 51 от 13 юни 2023г.
   Годишният размер на плащането за говедовъди и биволовъди по подмярка 14.1 „Хуманно отношение към животни в сектор ЕПЖ“  е:

    • за осигуряване на свободна подова площ при индивидуално отглеждане за телета на закрито – 40,29 евро за животинска единица;
    • за осигуряване на свободна подова площ при индивидуално отглеждане на крави и биволици на закрито – 67,14 евро за животинска единица;
    • за свободно отглеждане на говеда и биволи над 6 – месечна възраст на открито –  35,99 евро за животинска единица;

   Годишният размер на плащането за овцевъди и козевъди по подмярка 14.2 „Хуманно отношение към животни в сектор ДПЖ" е:
     
     • за осигуряване на свободна подова площ на закрито – 75,98 евро за животинска единица;
     • за свободно отглеждане на открито – 31,22 евро за животинска единица.

   Обработката на подадените заявления се извършва децентрализирано. Стопаните могат да получат допълнителна информация в областните дирекции на фонда.