Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 218 от 26.09.2023 г.