Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 223 от 18.12.2023 г.