29.08.2022 - Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 198 от 26.08.2022 г.