Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 207 от 20.02.2023 г.