Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 208 от 10.03.2023 г.