Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 211 от 20.04.2023 г.