Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 209 от 27.03.2023 г.