Фермерите, заявили „пасторализъм“, подават протоколи до 15 ноември в СЕУ
Директни плащания / 02.11.2023
Започнаха плащанията по интервенциите за Кампания 2023
Директни плащания / 26.10.2023