Доплащане от 3,7  млн. лв. получиха фермерите по мярка 14 от ПРСР 2014-2020
ПРСР и ПМДР / 30.06.2023
Започнаха плащанията по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“
Директни плащания / 23.06.2023
Стопаните получиха над 5,7 млн. лева за зимни пръскания
Държавни помощи / 23.06.2023
Стопаните получиха доплащане от 9 млн. лева по мярка 10 от ПРСР 2014-2020
Директни плащания / 23.06.2023