От 26 май производителите на сладководна риба могат да кандидатстват по de minimis
ПРСР и ПМДР / 19.05.2022