Ново назначение в ръководството на Държавен фонд „Земеделие“
УС / 05.05.2022
11,5 млн. лева получават бенефициери по ПРСР 2014 – 2020
ПРСР и ПМДР / 29.04.2022