Развъдните асоциации ще получат 7,5 млн. лева през 2022 г.
Държавни помощи / 13.04.2022
845 производители на оранжерийни зеленчуци заявиха помощ de minimis
Държавни помощи / 13.04.2022
175 проекта са подадени по схемата за инвестиции в растениевъдството
Държавни помощи / 12.04.2022
Агробизнесът и общините с подкрепа от 23 млн. лева по ПРСР 2014-2020
ПРСР и ПМДР / 08.04.2022