Над 6,6 млн. лева плаща ДФЗ на 27 бенефициери от ПРСР 2014-2020г.
ПРСР и ПМДР / 03.02.2022
Одобрени са 70 млн. лева за хуманно отношение към свине и птици
Държавни помощи / 03.02.2022
УС на ДФЗ одобри 24 млн. лева по de minimis за изхранване на животните
Държавни помощи / 03.02.2022
Отпускат се 7,4 млн. лева за зимни пръскания през 2022 г.
Държавни помощи / 03.02.2022