Стопаните получиха 75,6 млн. лв. окончателно плащане по СЕПП за Кампания 2022
Директни плащания / 09.06.2023
ДФЗ публикува утвърден образец на пълномощно за Кампания 2023
Директни плащания / 12.04.2023
Десет дни по-рано стопаните получиха 465 млн. лева зелени плащания
Директни плащания / 12.04.2023