1 676 проекта за инвестиции от ПРСР 2014-2020 г. са на етап за последна оценка
ПРСР и ПМДР / 23.09.2022
С още 1,7 млн. лева модернизират рибарските общини и бизнеса
ПРСР и ПМДР / 31.08.2022
Брояч показва изплатените средства по ПРСР на сайта на ДФЗ
ПРСР и ПМДР / 18.08.2022