Над 9,4 млн. лева получават бенефициери по ПРСР 2014-2020
ПРСР и ПМДР / 31.05.2022