От 26 май производителите на сладководна риба могат да кандидатстват по de minimis
ПРСР и ПМДР / 19.05.2022
11,5 млн. лева получават бенефициери по ПРСР 2014 – 2020
ПРСР и ПМДР / 29.04.2022