Борис Михайлов връчи договор на община Алфатар по подмярка 7.2 от ПРСР 2014 – 2020
ПРСР и ПМДР / 24.01.2022
Бенефициери получават над 2 млн. лв. за проекти по ПРСР 2014 – 2020 г.
ПРСР и ПМДР / 20.01.2022
18 проекта получават близо 2,4 млн. лв. по ПРСР 2014 – 2020 г.
ПРСР и ПМДР / 13.01.2022