Над 6,6 млн. лева плаща ДФЗ на 27 бенефициери от ПРСР 2014-2020г.
ПРСР и ПМДР / 03.02.2022
ДФ „Земеделие“ одобри 23 проекта по подмярка 6.4.1 от ПРСР 2014-2020
ПРСР и ПМДР / 01.02.2022
Близо 9,4 млн. лв. получават 20 бенефициери по ПРСР 2014-2020г.
ПРСР и ПМДР / 27.01.2022
Борис Михайлов връчи договор на община Алфатар по подмярка 7.2 от ПРСР 2014 – 2020
ПРСР и ПМДР / 24.01.2022