Приключи оценката за допустимост на 143 проекта по подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020
ПРСР и ПМДР / 03.08.2023
Доплащане от 3,7  млн. лв. получиха фермерите по мярка 14 от ПРСР 2014-2020
ПРСР и ПМДР / 30.06.2023