16 проекта по подмярка 8.6 от ПРСР 2014-2020 г. преминават на последен етап на оценка
ПРСР и ПМДР / 17.05.2023
Отпускат се 18 000 лева за пчеларите, произвеждащи „Странджански манов мед“
ПРСР и ПМДР / 02.05.2023