Доплащане от 3,7  млн. лв. получиха фермерите по мярка 14 от ПРСР 2014-2020
ПРСР и ПМДР / 30.06.2023