Приключи обработката на проекти по подмерки 6.1 и 6.3 от ПРСР 2014-2020 г.
ПРСР и ПМДР / 02.12.2022
Окончателно плащане от 3 млн. лева получи модернизираното пристанище в Несебър
ПРСР и ПМДР / 26.10.2022
Фонд „Земеделие“ разплати над 44 млн. лв. по ПРСР 2014 – 2020
ПРСР и ПМДР / 25.10.2022