Отпускат се още 9 млн. лева за хуманно отношение към свинете
Държавни помощи / 01.04.2022