845 производители на оранжерийни зеленчуци заявиха помощ de minimis
Държавни помощи / 13.04.2022
175 проекта са подадени по схемата за инвестиции в растениевъдството
Държавни помощи / 12.04.2022
До 8 април е приемът по схемата за инвестиции в растениевъдството
Държавни помощи / 06.04.2022
Отпускат се още 9 млн. лева за хуманно отношение към свинете
Държавни помощи / 01.04.2022