ДФ „Земеделие“ приема заявления за сертифициране по стандарта GLOBALG.A.P.
Държавни помощи / 14.03.2022
ДФЗ отпуска 2,1 млн. лева за инвестиции в мини мандри, кланици и млекомати
Държавни помощи / 02.03.2022