От 21 август стопаните кандидатстват по схемата за напояване
Държавни помощи / 17.08.2023
Отпускат се 16 млн. лева за напояване на земеделски култури
Държавни помощи / 13.07.2023