Обратно Спешна финансова помощ на земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед

Спешна финансова помощ на земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Подпомагане на земеделски стопани отглеждащи слънчоглед, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/739 на Комисията от 4 април 2023 г. за предвиждане на спешна мярка за подпомагане на секторите на зърнените и маслодайните култури в България, Полша и Румъния

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 09.08.2023 г.

Краен срок: 22.08.2023 г.

Условия за кандидатстване:

 Наредба № 11 от 28 юли 2023 г. за условията и реда за предоставяне на спешна финансова помощ на земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед

 Заповед на изпълнителния директор на ДФЗ за начало на прием на заявления за подпомагане

  Заповед за определяне на ставка за слънчоглед по реда на Наредба № 11 от 28.07.2023 г.

  Списък на кандидатите с недействителни електронни пощи

Документи за кандидатстване:

 Заявление за предоставяне на спешна финансова помощ на земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед