От 21 август стопаните кандидатстват по схемата за напояване
State aids / 17.08.2023
Одобрени са 36 проекта за улици по ПРСР 2014-2020
PRSR and PMDR / 16.08.2023
Важно за кандидатите по схемата Еко-ЗВПП
Директни плащания / 10.08.2023