Назначен е заместник изпълнителен директор на  Държавен фонд „Земеделие“
Others / 14.09.2023
22,1 млн. лева са осигурени за компенсации на земеделските стопани от природни бедствия
State aids / 14.09.2023