Срокът за подаване на заявления за Кампания 2023 е удължен до 21 юли
Директни плащания / 06.07.2023
Доплащане от 3,7  млн. лв. получиха фермерите по мярка 14 от ПРСР 2014-2020
PRSR and PMDR / 30.06.2023