Приключи обработката на проекти по подмерки 6.1 и 6.3 от ПРСР 2014-2020 г.
PRSR and PMDR / 02.12.2022
Георги Тахов участва в 16-та конференция на директорите на Разплащателните агенции на ЕС
Others / 29.11.2022
Oт 22 ноември започва прием на заявления по подмярка 22.1 от ПРСР 2014-2020
Emergency support schemes / 18.11.2022