Окончателно плащане от 3 млн. лева получи модернизираното пристанище в Несебър
PRSR and PMDR / 26.10.2022
Фонд „Земеделие“ разплати над 44 млн. лв. по ПРСР 2014 – 2020
PRSR and PMDR / 25.10.2022