1 676 проекта за инвестиции от ПРСР 2014-2020 г. са на етап за последна оценка
PRSR and PMDR / 23.09.2022
Над 420 000 деца ще получават продукти по Училищните схеми през учебната 2022/2023 г.
Aid to schools / 12.09.2022