Георги Тахов: Няма да допусна забавяне на плащанията към земеделците
Others / 22.08.2022
УС на ДФЗ увеличи помощта de minimis за тютюнопроизводители на 564 000 лева
State aids / 19.08.2022
Държавен фонд „Земеделие“ с ново ръководство
MB / 19.08.2022
Брояч показва изплатените средства по ПРСР на сайта на ДФЗ
PRSR and PMDR / 18.08.2022
ДФЗ отваря прием по схемата за закупуване на доилна техника
State aids / 11.08.2022