С 3,25 млн. лева се увеличава бюджетът по схемата за инвестиции в растениевъдството
State aids / 29.07.2022