Разплащателната агенция подкрепи сектор „Рибарство“ с над 1 млн. лева по ПМДР 2014-2022
PRSR and PMDR / 26.07.2022