Нова географска карта облекчава работата на земеделските стопани в СЕУ
Others / 06.06.2024
Рибарският бизнес и общините получиха финансиране от 4,1 млн. лева
PRSR and PMDR / 15.05.2024
Важно за бенефициерите по ПРСР 2014-2020, които провеждат процедури по ПМС 160
PRSR and PMDR / 12.04.2024
Сектор „Рибарство и аквакултури“ получи подкрепа от 4,2 млн. лева за нови инвестиции
PRSR and PMDR / 05.04.2024