16 проекта по подмярка 8.6 от ПРСР 2014-2020 г. преминават на последен етап на оценка
ПРСР и ПМДР / 17.05.2023
Фонд
Държавни помощи / 16.05.2023
9 млн. лева се отпускат на развъдните организации за 2023 г.
Държавни помощи / 16.05.2023