ДФ „Земеделие“ доплати 71,8 млн. лева по СЕПП за Кампания 2021
Директни плащания / 10.06.2022
Пчеларите подават заявления за плащане от 13 юни
Сектор - Пчеларство / 08.06.2022
От 20 юни започва прием по схемата за инвестиции в мини мандри
Държавни помощи / 08.06.2022
От 20 юни започва прием по схемата за изграждане на кланични пунктове
Държавни помощи / 06.06.2022
Започнаха плащанията по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“
Държавни помощи / 03.06.2022