101 земеделски стопани получиха 840 хил. лева компенсации за пропаднали площи
Държавни помощи / 03.06.2022
Над 9,4 млн. лева получават бенефициери по ПРСР 2014-2020
ПРСР и ПМДР / 31.05.2022
Стопаните със земи в Натура 2000 получиха 53,8 млн. лева за Кампания 2021
Директни плащания / 27.05.2022