Отпускат се 1,4 млн. лева за реализация на българско говеждо месо
Държавни помощи / 06.12.2022
Реализираните животни и мляко могат да се докажат и електронно
Директни плащания / 05.10.2022