Одобрени са над 64 млн. лева за хуманно отношение към свине и птици
Държавни помощи / 10.03.2023